SKLEP NIECZYNNY

Zapraszamy do naszego
nowego sklepu internetowego!

sklep.probiotics.pl

Kontakt: biuro@probiotics.pl, (63) 279 87 25

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane
Koszyk: 0 szt.    Suma: 0,00 zł Koszyk
Kategorie
Gleba i rośliny
Suplementy diety
Dobrostan zwierząt
Pielęgnacja skóry
Zdrowy dom
Bokashi
ProBio Ceramika
Wyroby partnerskie
Inne
Oczyszczalnie przydomowe
Publikacje
Informacje
NIŻSZE CENY
WSPÓŁPRACA
Regulamin sklepu internetowego
Reklamacje i Zwroty
Ciasteczka (cookies)
Dowiedz się więcej
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Reklamacje i Zwroty
W przypadku stwierdzenia niezgodności wyrobów lub publikacji (towaru) z umową Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie internetowym. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu, uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia ProBiotics Polska Sp. z o.o. o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.

-> Pobierz zgłoszenie reklamacyjne

Zamawiający traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym ProBiotics Polska Sp. z o.o. niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową jednak nie później niż:


 1. w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego w rozumieniu art. 2  pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409; tj. produktu przeznaczonego do sprzedaży, umieszczonego w opakowaniu jednostkowym dowolnego rodzaju, którego ilość nominalna, jednakowa dla całej partii, odmierzona bez udziału nabywcy, nieprzekraczająca 50 kg lub 50 l nie może zostać zmieniona bez naruszenia opakowania):

  1. oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362),

  2.  dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia;

 2.  w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru - w przypadku towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania Zamawiającego.

 3.  W każdym przypadku, zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia.

 4. Reklamacje można składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta ProBiotics Polska Sp. z o.o. Sp. z o.o., Bratuszyn 21, 62-720 Brudzew lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail sklep@probiotics.pl

 5.  Zamawiający powinien odesłać reklamowany towar przesyłką ekonomiczną na adres: ProBiotics Polska Sp. z o.o., Bratuszyn 21, 62-720 Brudzew. Sklep internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 6.  Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem i wskazaniem przyczyny reklamacji (pobierz zgłoszenie reklamacyjne).

 7.  ProBiotics Polska Sp. z o.o., najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Zamawiającego o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) ProBiotics Polska Sp. z o.o. zwróci Zamawiającemu równowartość ceny towaru.

 8.  Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (przesyłka ekonomiczna), ProBiotics Polska Sp. z o.o zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, zgodnie z procedurą opisaną w §10 niniejszego Regulaminu.

 9.  Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

 

Powrót
Kontakt
ProBiotics Polska Sp. z o.o.
ul. Menueta 26
02-827 Warszawa

Adres do korespondencji
oraz odbiór towaru:
Bratuszyn 21
62-720 Brudzew

NIP 668-192-97-56
Regon 0000325182
Kapitał zakładowy: 50000 zł.

Informacje o produktach:
63 279 87 25

Informacje o zamówieniach:
63 220 48 28


e-mailsklep@probiotics.pl

Godziny konsultacji
9:00 - 15:00
  21 sierpień 2019   Copyright © 2015 ProBiotics Polska Sp. z o.o.   1364733 wywołań od 19 marzec 2011  
 

ProBiotics Polska Sp. z o.o. jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia EkosystEM-Dziedzictwo Natury oraz Członkiem Założycielem Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych